Luna Park Buenos Aires (Stadium Luna Park)

Luna Park Buenos Aires är också känd som Stadion Luna Park, Estadio Luna Park eller helt enkelt Luna Park bland lokalbefolkningen.

Luna Park Buenos Aires är inte ett tivoli och därmed inte heller ett Luna Park i traditionell mening, utan en stor arena med flera syften.

Den byggdes 1910 av den italienske köpmannen Domingo Pace, där den fungerade som en öppen gatumarknad. Under 1920-talet blev den mycket populär bland överklassen. I slutet av samma årtionde minskade antalet besökare dramatiskt och många av åkattraktionerna övergavs.

Nedgången varade dock inte länge. 1931 köptes parken av grundarnas son, Ismael Pace, och Jose Pepe Lectoure, som var en boxningslegend. De döpte om parken till Estadium Luna Park till minne av parkens förflutna som tivoli. De två nya ägarna såg framför sig en sportarena, som invigdes 1932.

Under de följande åren tjänade arenan sitt syfte och blev mycket populär bland såväl lokalbefolkningen som utlänningar. Under andra världskriget användes den också för att underhålla nazistiska och facistiska allierade.

På 1950-talet började antalet besökare att minska igen. Efter påtryckningar från staden tvingades de två ägarna att hitta nya inkomstkällor. De påbörjade renoveringar, men båda dog innan de var klara. Arenan ärvdes av Lectoures son, Juan Carlos Lectoure.

Juan Carlos Lectoure - även kallad Tito - gjorde Luna Park Buenos Aires till ett epicentrum för musik och konserter, särskilt för den argentinska rockscenen.

År 2007 förklarades arenan som ett nationellt historiskt monument. 2013 bytte Luna Park Buenos Aires ägare efter att Titos fru, Ernestina Devecchi de Lectoure, avlidit. De nya ägarna var Sociedad Salesiana de San Juan Bosco och Cáritas Argentina, som är en romersk-katolsk orden respektive en välgörenhetsorganisation.

Idag fungerar Luna Park Buenos Aires fortfarande som ett kulturellt nav med fokus på konserter, spektakel, evenemang etc.